Schöck Isokorb® T typ B

Schöck Isokorb® T typ B je nosný prvek pro přerušení tepelného mostu s tloušťkou izolantu 80 mm určený pro volně vyložené železobetonové průvlaky a trámy. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly.

více
Schöck Isokorb® T typ B: Pro termické přerušení volně vyložených průvlaků a trámů
Výhody
  • Jednotlivá rozměrová řešení a únosnosti se řeší individuálně.
  • Technické schválení stavebně-technickým institutem DIBt 
  • K dispozici také ve třídě požární odolnosti R90
  • Podrobné projektové podklady 
Downloads
Technické informace
Technické informace Schöck Isokorb® T pro železobetonové konstrukce typ B
pdf, 179,17 KB
(05.08.2019)
Kontakt
BIL_MA_Mrkva--Jiri_16z9_FHD_2021
Technické poradenství
BIL_MA_Mrkva--Jiri_16z9_FHD_2021