České Budějovice - Dobrá Voda, CZ

Dřevěná stavba roku 2016

Samotné pojetí budovy, coby nízkoenergetické stavby, vychází z dokonalé tepelně-izolační obálky. To je hlavní bod zájmu už při založení stavby a navázání svislých nosných konstrukcí, resp. konstrukce podlahy na základové pásy. V těchto detailech spolehlivě poslouží tvárnice Novomur®, Novomur® light. A jak je vidno, systém koresponduje i s konceptem dřevostavby. Stavba má 2 nadzemní podlaží a je částečně podsklepena.

Sídlo

České Budějovice - Dobrá Voda

Investor

Lesy České republiky, s.p.

Datum realizace

04/2015

Generální dodavatel

EDIKT, a. s.

Architekt projektu

Ing. arch. Tomáš Veselý, BREAK POINT spol. s r.o., spolupráce do úrovně SP: Ing. Irena Truhlářová, Ing. arch. Vojtěch Vecán

Kontakt
BIL_MA_Mrkva--Jiri_16z9_FHD_2021
Schöck-Wittek s.r.o.
BIL_MA_Mrkva--Jiri_16z9_FHD_2021