Vyžádání návrhového programu Schöck Isolink® pro vícevrstvé betonové stěnové panely

Tento návrhový program je určen k dimenzování spojení betonových vrstev u dvojitých (poloprefabrikovaných) a sendvičových stěn pomocí termokotev Schöck Isolink®.

Dle zadaných podkladů pro dimenzování a okrajových parametrů provede tento software automaticky dimenzování a rozmístění termokotev.

Po odeslání požadavku od nás obdržíte e-mail s odkazem pro stažení tohoto návrhového programu.