Kranj - Brdo

Upravna stavba Nogometne zveze Slovenije

Upravna stavba NZS dosledno spoštuje lokacijo stavbe, ki je pred odstranitvijo stala na istem mestu. Nova zgradba je v prostor postavljena kot avtonomen volumen, katerega belina jasno riše mejo med stoletnim delom narave in kreacijo človeških rok.

Bistven element oblikovanja stavbnega volumna predstavlja usmerjanje pogledov proti okoliški naravni krajini.

Vsako nadstropje je v tlorisu oblikovano v obliki črke U, pri čemer se pritličje odpira pogledom proti obstoječim kozolcem in športnim igriščem, medtem ko je nadstropje rotirano tako, da so iz notranjosti pogledi usmerjeni proti silhueti Savinjsko – kamniških alp. Središče rotacije predstavlja okrogel steklen atrij, ki mu dominirajo tri sadna drevesa.

Stavba je organizirana kot neke vrste opazovalnica narave, saj so vse pisarne nameščene po obodu stavbe tako, da imajo uporabniki preko popolnoma zasteklene fasade kar se da neposreden stik z okoliško naravo.

Fasadna opna je razpeta med horizontalno geometrijo betonskih vencev in poudarjenimi vertikalami steklene fasade. Slednje so odsev jasne konstrukcijske zasnove, ki ima na južnem traktu obliko tri metre visokega Vierendelovega nosilca. Konstrukcijske osi, ki se kažejo na fasadi skupaj z lokacijami okenskih odprtin, ki odgovarjajo organizaciji pisarn, tvorijo navidez naključno kompozicijo fasadnega ovoja, ta pa nadaljuje ritem, ki ga v prostoru ustvarjajo vertikale debel bližnjega gozda. Toplotni mostovi betonske konstrukcije so rešeni s Schöck Isokorb® elementi.

Pripravila Lena Krušec, udia

Leto izgradnje

2015

Investitor

Nogometna zveza Slovenije

Arhitekt

Ark Arhitektura Krušec d.o.o.

Statik

Ivan Ramšak s.p.

Izvajalec

CGP Novo mesto d.d.

Fotograf

Miran Kambič, udia.

Schöckov bilten.
Vedno najbolje informirani z brezplačnimi novicami podjetja Schöck.
Kontakt
BIL_MA_Grupp--Norbert_16z9_FHD_2021
Schöck Bauteile Ges.m.b.H.
BIL_MA_Grupp--Norbert_16z9_FHD_2021