Schöck Isokorb® XT.Debelina izolacijskega elementa 120 mm.

Schöck Isokorb® XT je nosilen toplotnoizolacijski element z debelino izolacijskega elementa 120 mm. Program proizvodov proti toplotnim mostovom ima gradbeno tehnično soglasje Nemškega inštituta za gradbeništvo (DIBt).

Zelo kakovostno se lahko izolirajo in izvedejo nepodprti in podprti železobetonski/jekleni balkoni in atike ter nadzidki, pri čemer se preprečijo toplotni mostovi.

več
BIL_NEWS_IK_XT_16z9_FHD_21RL

Velika raznolikost tipov za več svobode pri oblikovanju

Naj gre za nepodprte ali podprte balkone, atike, lože ali arkadne hodnike, nadstreške, vogalne balkone ali balkone z zamikom po višini: univerzalni kompletni program Schöck Isokorb® XT za priključke na železobeton in jeklo nudi ustrezno toplotnoizolacijsko rešitev za vsako zahtevo.

Podrobni projektni dokumenti, projektna programska oprema in navodilo za vgrajevanje skrbijo za zanesljivo projektiranje in izvedbo.

Schöckov bilten.
Vedno najbolje informirani z brezplačnimi novicami podjetja Schöck.