Schöck Bole®.Idealna protiprebojna armatura.

Točkovno podprte ravne plošče ponujajo številne prednosti v industrijskem in obrtniškem sektorju pri prostem ustvarjanju tlorisa. Pri sami gradnji omogočajo nenosilne pregradne zidove, manjšo porabo izolacije in armature, nemoteno gradnjo pod ploščo in polno koristnost višine prostora.

več
ILU_BOL_Produktmotiv-Bole_16z9_FHD_21RL

Kritičen problem preboja je mogoče ekonomično in koristno rešiti s Schöck Bole®. Kot prebojna armatura je Bole® sestavljen iz dvojnih trnov z glavo, katerih lega je zavarovana z distančniki. Distančnik omogoča vgradnjo po polaganju spodnje armature, še preden se vgradi zgornja armatura.

To pomeni enostavno in hitro vgradnjo na gradbišču. Poleg Bole® so se kot armaturni standardni izdelek razvile naslednje variante, posebej za uporabo v proizvodnji gotovih izdelkov in za vgradnjo na kraju samem: Bole® tip U za vgradnjo pred polaganjem spodnje armature, Bole® tip O za vgradnjo po polaganju zgornje armature in Bole® tip F za vgradnjo v plošče iz elementov v proizvodnji gotovih izdelkov, ki se vgrajujejo na kraju samem.

Vsi tipi Bole se dobavljajo kot gotovi za vgradnjo in omogočajo varno rešitev težav s prebojem pri ravnih ploščah.

Dokumenti o načrtovanju
Tehnično soglasje
Evropsko tehnično soglasje Bole® ETA 13/0076 (eng)
pdf, 6,04 MB
(18.05.2018)
Software
Software Schöck Bole®
Version 2.14.03
exe, 22,35 MB
(06.05.2021)
Izjava o lastnostih
Izjava o lastnostih Schöck Bole®
pdf, 57,44 KB
(22.05.2019)