Schöck Isokorb®.Izoliranje na najvišjem nivoju.

Toplotni mostovi na konzolnih gradbenih elementih so pogosto vzrok za povečane toplotne izgube, vlažne stene in nastajanje plesni. Schöckovi nosilni toplotno-izolacijski elementi močno zmanjšajo vpliv toplotni mostov in s tem preprečujejo poškodbe na objektih ter projektantom nudijo popolno svobodo oblikovanja. Schöck Isokorb®, kot del toplotne izolacije, med seboj toplotno ločuje gradbene elemente (balkoni, nadstreški, atike) in je hkrati del statike.

več
BIL_NEWS_IK_XT_16z9_FHD_21RL

Naj gre za priključek beton na beton, beton na jeklo ali jeklo na jeklo, Schöck Isokorb® nudi rešitev pred toplotnimi mostovi tako pri novogradnjah kot tudi pri sanacijah.

Za varno projektiranje in izvedbo so vam na voljo tehnične informacije z navodili za vgradnjo ter ostali dokumenti, potrebni za lažje načrtovanje.

Schöckov bilten.
Vedno najbolje informirani z brezplačnimi novicami podjetja Schöck.