Schöck Isokorb® XT tip A

Schöck Isokorb® XT tip A za atike in nadzidke nudi trajno alternativo za ovijanje z izolacijskimi materiali.

Prenaša vzajemno delujoče momente in prečne sile in dodatno še tlačne sile.

Schöck Isokorb® XT tip A je natančno prilagojen gradbeno-fizikalnim in statičnim zahtevam atik in nadzidkov in ga je mogoče fleksibilno uporabljati pri različnih gradbenih elementih.

več
Schöck Isokorb® XT tip A: toplotnoizolacijski element za atike in nadzidke
Prednosti
  • Učinkovita in trajna alternativa ovijanju atik in nadzidkov z izolacijskimi materiali
  • Certificiran sestavni del pasivne hiše: negativne psi-vrednosti kot koristna postavka v bilanci toplotnih mostov
  • Več svobode pri oblikovanju zaradi možnosti izvedbe v vidnem betonu
  • Povečanje vrednosti nepremičnin zaradi večje površine teras
  • Brez toplotnih mostov in težav s hidroizolacijo pri montaži pritrdilnih elementov, ograj ali pokrovov
  • Dobi se tudi v razredu požarne odpornosti REI120
  • Fleksibilno se da kombinirati z dopolnilnim tipom Schöck Isokorb® XT tip Z
  • Podrobni projektni dokumenti
  • Standardno na voljo v višinah od 160 do 250 mm
Dokumenti o načrtovanju
Tehnična informacija
Tehnična informacija Schöck Isokorb® XT tip A
pdf, 627,09 KB
(20.11.2019)
Schöckov bilten.
Vedno najbolje informirani z brezplačnimi novicami podjetja Schöck.