Schöck Isokorb® T tip D

Schöck Isokorb® T tip D za neprekinjene strope je nosilen toplotno izolacijski element z debelino izolacijskega elementa 80 mm. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne sile pri konzolnem balkonu ali pozitivne momente v poljih, kombinirane s prečnimi silami.

več
BIL_IK_PRO_Isokorb-T-DL-MM5-REI120-CV1-H200-10_#SALL_#AIN_#V3
Prednosti
  • Na razpolago standardno v višinah 160-250 mm, druge višine in konstrukcije na zahtevo
  • Gradbeno tehnično soglasje DIBt
  • Na voljo tudi v razredu požarne odpornosti REI 120
  • Natančni projektni dokumenti
Dokumenti o načrtovanju
Tehnična informacija
Tehnična informacija Schöck Isokorb® T za železobetonske konstrukcijetip tip D
pdf, 262,96 KB
(06.08.2019)
Navodila za vgradnjo
Navodilo za vgraditev Schöck Isokorb® XT/T tip D
pdf, 1,25 MB
(08.08.2019)
Gradbena fizika
Karakteristične gradbeno-fizikalne vrednosti Schöck Isokorb® T za železobetonske konstrukcije
pdf, 236,75 KB
(08.10.2019)
Schöckov bilten.
Vedno najbolje informirani z brezplačnimi novicami podjetja Schöck.