Schöck Tronsole® tip Q

Schöck Tronsole® tip Q je element za izolacijo udarnega zvoka pri priključkih zavitih stopnišč k steni. Kompaktna oblika Schöck Tronsole® tip Q omogoča enostavno vgradnjo v zavito stopniščno ramo.

več
Schöck Tronsole® tip Q: zvočna izolacija za priključek zavitih stopnic na steno

Schöck Tronsole® tip Q: zvočna izolacija za priključek zavitih stopnic na steno

Prednosti
  • S tehničnim soglasjem DIBt Z-15.7-311
  • Elastomerni ležaj Schöck Elodur® za odlično zaščito pred udarnim zvokom.
  • Zmanjšanje udarnega zvoka po DIN 7396: ΔLw* ≥ 36 dB
  • Vrtljiv nosilni element s fiksiranjem lege na pero in utor se prilagodi naklonu in s tem armaturi rame in olajša vgrajevanje.
  • Obešalno streme, trdno integrirano s tulcem rame in pravilno nameščeno - za večjo projektno varnost.
  • Razširjeno območje uporabe pride v poštev tudi za širine stikov do 100 mm.
  • Tudi za debelino ramenske plošče 120 mm.
  • Opcijski protipožarni komplet za zahteve požarne zaščite R90 do širine stika 65 mm.
  • Pomembno orientacijo v tej smeri predstavlja klasifikacija zaščite pred udarnim zvokom po ÖNORM B 8115-5. Z novim Schöck Tronsole® postaja standard za stopnice razred zvočne zaščite A - visoko udobje.
  • Vsi ležaji so optimizirani za njihovo uporabo po geometriji in recepturi. S tem dosegajo vsi izdelki podobno zmanjšanje udarnega zvoka ΔLw* ≥ 27 dB do ΔLw* ≥ 34 dB. Za zanesljivo zaščito pred udarnim zvokom.
Stopniščni sistemi
Treppensystem_Tronsole_Q-L-F_Vektor 2_gruppiert
+ + + +

tip F-V1
ΔLw*
≥ 32 dB

tip F-V1
ΔLw*
≥ 32 dB

tip L

tip Q
ΔLw*
≥ 30 dB

Schöck Tronsole® tip Q: zvočna izolacija za priključek zavitih stopnic na steno
Tronsole® tip Q

Zvočna izolacija za priključitev zavitih stopnic k steni.

tip Q

Schöck Tronsole® tip L: Zvočna izolacija za priključitev stopniščne fuge k steni
Tronsole® tip L

Zvočna izolacija za priključitev stopniščne fuge k steni.

tip L

Schöck Tronsole® tip F: Zvočna izolacija za priključitev stopnic k podestu z konzolnim spojem
Tronsole® tip F-V1

Zvočna izolacija za priključitev stopnic k podestu z konzolnim spojem.

tip F

Zavita stopniščna rama
Ločitev zavite stopniščne rame od podesta s tipom F in proti steni s tipom Q. Stik se izvede s tipom L. S tem postane modra črta okoli ločene rame znak kakovosti za zanesljivo zaščito pred udarnim zvokom.
Zavita stopniščna rama
Zavita stopniščna rama

Zvočna izolacija za priključitev zavitih stopnic k steni.

tip Q

Zvočna izolacija za priključitev stopniščne fuge k steni.

tip L

Zvočna izolacija za priključitev stopnic k podestu z konzolnim spojem.

tip F

Poslušajte razliko.
Primerjava izolacije udarnega zvoka.

Preizkusni postopek določanja zvočne izolativnosti zvočno izolacijskih elementov za stopnice je opisan v osnutku standarda DIN 7396 "Gradbeno akustično preizkušanje - Preizkusni postopek za akustično karakterizacijo ločilnih elementov za masivne stopnice", izdaja 06-2016.

Prepričajte se o učinku izolacije udarnega zvoka Schöck Tronsole® v primerjavi z običajnimi rešitvami na gradbiščih in s togimi priključki brez zvočnega ločevanja.

Schöck Elodur®
Schöck Elodur®: Elastomerni ležaj Schöck Elodur je osrednji del Schöck Tronsol in skrbi za optimalno zvočno izolacijo

Schöck Elodur® je novo razviti elastomerni ležaj in bistveni sestavni del Schöck Tronsole®. Z nadaljnjim razvojem sestave in novim oblikovanjem se je izolirnost Schöck Tronsole® proti udarnemu zvoku lahko še izboljšala. Novi Schöck Tronsole® dosega za okoli 10 dB boljšo izolirnost pred udarnim zvokom kot običajni zvočno izolacijski ležaji. To ustreza približno polovici subjektivno zaznane glasnosti.

Dokumenti o načrtovanju
Tehnična informacija
Tehnična informacija Schöck Tronsole® tip Q
pdf, 9,38 MB
(18.05.2020)
Schöckov bilten.
Vedno najbolje informirani z brezplačnimi novicami podjetja Schöck.
Kontakt
alek_Ale_230x120px_RGB