Schöck Combar®Inovativen kompozit iz steklenih vlaken za vsestransko uporabo.

Že desetletja se kot najpomembnejši ojačitveni material pri betonskih konstrukcijah uporablja jeklo. Vendar pa v posebej jedkih okoljih in kadar je potrebna konstrukcija brez jekla, običajno armaturno jeklo ne ustreza zahtevam. V teh primerih ojačanje iz steklenih vlaken Schöck Combar® za vas odpira popolnoma nove možnosti.

več
ILU_CO_Combar–Produktmotiv_16z9_FHD_21RL

Izjemne funkcije

Prednosti uporabe so enostavna obdelava pri gradnji tunelov in pa elektromagnetne nevtralne lastnosti ojačitvenih steklenih vlaken pri gradnji RTP postaj ali raziskovalnih objektov. Poleg tega je odpornost proti koroziji, predvsem pri konstrukciji mostov, prednost ojačevanja s palicami iz steklenih vlaken. V teh in mnogih drugih primerih se s pomočjo ojačitve iz steklenih vlaken dosežejo tehnično superiorne in ekonomsko ugodne rešitve.

ComBAR_Herstellung_DE_16z9.svg

1. Svitki steklenih vlaken E-CR  | 2. Postopek spletanja pramenov  | 3. Impregnacija z vinilestersko smolo  |  4. Oblikovanje profila  |  5. Premazovanje

Schöck Combar® (kompozitna armaturna palica) spada v razred tako imenovanih vlaknenih kompozitov. Pri vlaknenih kompozitih se vlakna kombinirajo z drugimi materiali za dosego boljših lastnosti in sinergijskih učinkov. Lastnosti tako dobljenega gradiva je mogoče namensko krojiti z materialom vlaken, usmerjanjem vlaken in izbiro primernih dodatkov in veziv.

Najbolj znane vrste uporabe vlaknenih kompozitov so v ladjedelništvu, gradnji vozil in gradnji letal. Kompoziti s steklenimi vlakni so primerni tudi za armiranje betona. Tako nastanejo lahki, trdni in robustni gradbeni elementi z dolgo življenjsko dobo.

Natezna trdnost Schöck Combar® je veliko višja od natezne trdnosti armaturnega jekla. Mehanske lastnosti so dokazane za življenjsko dobo preko 100 let tudi v kemijsko agresivnih okoljih. Vezivne lastnosti in lastnosti lezenja ustrezajo tistim iz betonskega jekla.

Področja uporabe: nosilni gradbeni elementi, izredne obremenitve, sidrni in pritrdilni elementi

Schöck Combar® je trajno obstojen proti alkalijam. Tudi karbonatizacija ali talilne soli ne povzročajo korozije ali drugih poškodb armature. Premazi za zapiranje razpok v betonskih gradbenih elementih za zaščito armature niso potrebni.

Področja uporabe: mostovi, fasadni elementi, industrijski tlaki, protihrupne stene, sanacije zidov, parkirne hiše, utrjevanje brežin, pristaniške naprave

Schöck Combar® ne prevaja elektrike in se ne da magnetiti. Interakcije z električnimi polji, kot je na primer indukcija pri transformatorskih napravah ali v okolici zelo občutljivih električnih merilnih in krmilnih naprav, ne nastopajo. Naravno zemeljsko magnetno polje se ohranja.

Področja uporabe: gradnja železnic (fiksne proge), raziskovalne naprave, industrijski tlaki za transportne sisteme brez voznikov, temelji transformatorskih postaj, visokonapetostne naprave, splošna visokogradnja (gradbena biologija)

Schöck Combar® se enostavno odžaga s kotno brusilko ali jekleno žago. Zato je idealen za uporabo na področju izdelave naknadnih odprtin v začasnih gradbenih elementih ali objektih ter pri gradnji tunelov (prevozno območje tunelskega vrtalnega stroja v stenah jamskih izkopov).

Področja uporabe: naknadne odprtine, načrtno rušenje, tunelska gradnja (začetni in končni jaški)

Toplotna prevodnost Schöck Combar® je tako majhna, da se lahko toplotni mostovi preprečijo z uporabo Schöck Combar®.

Področja uporabe:

+ Schöck Isokorb® XT - Combar za balkone

+ fasadno sidranje, kot je npr. Schöck Isolink®, za montažne stenske sendvič elemente in montažne stene s sredinsko izolacijo

+ fasadno sidranje za obešene prezračevane fasade Schöck Isolink®

Schöckov bilten.
Vedno najbolje informirani z brezplačnimi novicami podjetja Schöck.