Schöck Isokorb®.Model za prihodnost.

Radi bi vas kar najbolj podprli pri vaših gradbenih projektih. Da boste ohranili pregled nad naraščajočim številom proizvodov, uvajamo za asortiment proizvodov Schöck Isokorb® nova pravila za označevanje nazivov. Hkrati pripravljamo portfelj naših proizvodov na digitalno prihodnost.

Da bi lažje sledili tem spremembam, vam bomo v nadaljevanju razložili novo zgradbo nazivov proizvodov. Videli boste, da smo nazive dosledno gradili z gledišča projektantov.

Pri že načrtovanih gradbenih projektih lahko letos seveda še naprej uporabljate dosedanje nazive. Pri novih projektih pa vas prosimo, da uporabljate novo poimenovanje.

več
Teaserbild-Variante-Blau.svg
Nov naziv je enostavno najti

Da bi vam olajšali preusmeritev z dosedanjih nazivov Schöck Isokorb® na nove, vam dajemo na razpolago orodje za preimenovanje. Z njim lahko hitro in enostavno prevedete dosedanje nazive tipov v nove in obratno.

Code Scheme Old
Code Scheme New
Vnesite najmanj 3 znake. Primer: KXT30. Na voljo so vam različni predlogi. Enostavno izberite.

Model je v bodoče fiksen sestavni del naziva vsakega Schöck Isokorb®. Ustrezna kratica se vedno nahaja pred besedo „tip“.


Primer: Isokorb® XT tip KL-F-M4-V1-REI120-CV1-H200-6.0

Osnovni tipi

Kratice osnovnih tipov so vse do petega ostale enake. Kdor dobro pozna Schöck Isokorb®, se bo znova hitro znašel.

Dosedanji tip KST se imenuje sedaj tip S za „Stahl“ (jeklo). Ena od prednosti proizvoda je njegova modularnost. Ravno te naš dosedanji tip KST ni odslikaval. Zato smo spremenili strukturo skupine proizvodov in se odločili za preimenovanje v tip S z različicama priključkov S-N in S-V.

Ta odločitev se odraža tudi pri priključkih jeklenih balkonov, doslej tip KS in tip QS. Tudi tukaj bo v bodoče na začetku „S“ za jeklo („Stahl“): proizvoda se imenujeta sedaj tip SK in tip SQ.

Dosedanja proizvoda tip S in tip SXT se imenujeta sedaj tip B za gredo („Balken“).

Dosedanja priključka za vogalne balkone tip K-Eck in tip EXT se imenujeta sedaj tip C za angleško „Corner“.

Osnovni tip stoji neposredno za besedo „tip“.

Primer: Isokorb® XT tip KL-M4-V1-REI120-CV1-H200-6.0

 

Različice priključkov

Statične različice priključkov

Statične različice priključkov so posledica potekov notranjih veličin pri gradbenih elementih s statično nedoločenim sistemom in linearnim ležajenjem. Pri tipu QP na primer omogočajo bolj ekonomično rešitev. Razlikujemo med

 1. L: Različico priključka za linearno delovanje obremenitev
 2. P: Različico priključka za točkovno delovanje obremenitev

Primer: Isokorb® XT tip QP-VV5-REI120-H200-L400-5.0

 

Geometrične različice priključkov

Geometrične različice priključkov so potrebne vedno takrat, ko gradbenega elementa ni treba priključiti s standardnim priključkom osnovnega tipa Schöck Isokorb®.

Zamik po višini
Primer različice priključka je, da priključenega gradbenega elementa ni treba priključiti na etažni strop v ravnini, ampak z zamikom po višini navzgor/navzdol.

 1. K-O: različica priključka za gradbeni element (K) – z zamikom po višini navzgor (O)
 2. K-U: različica priključka za gradbeni element (K) – z zamikom po višini navzdol (U)

Primer: Isokorb® XT tip KL-O-M4-V1-REI120-CV1-LR155-H200-7.0

 

Stenski priključekStenski priključek
Še en primer geometrične različice priključka je, ko ni treba priključiti na etažni strop, ampak na steno na zgornji ali spodnji strani.

 1. K-WO: Različica priključka za gradbeni element (K) – s stenskim priključkom (W) zgoraj (O)
 2. K-WU: Različica priključka za gradbeni element (K) – s stenskim priključkom (W) spodaj (U)

Primer: Isokorb® XT tip KL-WU-M4-V1-REI120-CV1-LR200-H200-6.0

 

Vogalni priključek
Različice priključkov vogalnih balkonov se uporabljajo šele pri projektiranju detajlov (izvedbenem projektiranju) in to za ločeno dobavljive elemente iz delov.

 1. C-L: Različica priključka za gradbeni element (C) – s priključkom z leve strani (L), stojišče etažni strop
 2. C-R: Različica priključka za gradbeni element (C) – s priključkom z desne strani (R), stojišče etažni strop

Primer: Isokorb® XT tip CL-L-M2-V1-REI120-CV1-H200-L500-5.0

 

Izvedbene različice

Za optimiziranje poteka gradnje vam nudimo določene proizvode v drugih različicah, kot so npr. večdelne izvedbene različice za filigranske plošče (s kratico F).

 

Primer: Isokorb® XT tip KL-F-M4-V1-REI120-CV1-H200-6.0

Nosilnostni razred

Nosilnostni razred se začenja z mednarodno uporabno kratico za vsakokratno notranjo silo (M, V, N). Če nastopajo notranje sile v obeh smereh, se črke kratice podvojijo (MM, VV, NN). Sami razredi so oštevilčeni, začenši z 1 za najnižji nosilnostni razred. Različni tipi Isokorb® z enakim nosilnostnim razredom nimajo enake nosilnosti. Nosilnostni razred je treba vedno določiti s pomočjo tabel ali programov za dimenzioniranje.

Požarna zaščita

Navedek o požarni zaščiti je v bodoče fiksen sestavni del naziva proizvoda. Protipožarna izvedba proizvoda se izraža z razredi požarne odpornosti: R/REI/EI itn. z navedbo odpornosti proti požaru v minutah 30/60/90/120 itn. Če se požarna zaščita ne zahteva, se navede R0.

Primer: Isokorb® XT tip KL-F-M4-V1-REI120-CV1-H200-6.0

K meram spadajo naslednji navedki:

 • Sloj armature/debelina pokrivnega betona CV - različne CV danega tipa Isokorb® so oštevilčene, začenši z ena
 • Dolžina vezanja LR ali višina vezanja HR (odvisno od različice priključka)
 • Debelina izolacijskega elementa
 • Višina izolacijskega elementa H
 • Dolžina izolacijskega elementa L ali širina izolacijskega elementa B (odvisno od lege pri vgrajevanju)
 • Premer navoja D


Primer:
Isokorb® XT tip KL-F-M4-V1-REI120-CV1-H200-6.0

Številka generacije se spreminja z razvojem proizvoda in zaključuje vsak naziv proizvoda Schöck Isokorb®.


Primer: Isokorb® XT tip KL-F-M4-V1-REI120-CV1-H200-6.0