Schöck Dorn tip LD

Za preprečevanje razpok zaradi temperaturnega raztezanja ali krčenja betona je treba v dolgih gradbenih elementih in zgradbah razmestiti dilatacijske stike. Gradbeni elementi, ločeni s stikom, pa morajo biti za prenašanje obremenitev vležajeni. Pogosto se v ta namen na obeh straneh stika načrtujejo konzole ali dvojne stene. Te rešitve pa so zelo zahtevne in potrebujejo prostor.

Najenostavnejša rešitev za prenašanje sil iz dilatacijskih stikov je Schöck Dorn tip LD. Ta trn povezuje gradbene elemente ob dilatacijskem stiku brez dodatnih konstrukcij. Pri tem se prenašajo prečne sile, hkrati pa se omogočajo potrebni pomiki.

več
Posamezni strižni trni za prenos prečnih sil

Posamezni strižni trni za prenos prečnih sil

Prednosti
 • Več kot le konstrukcijski priključek
  Schöck Dorn je prvi posamezni strižni trn, ki ima evropsko tehnično soglasje kot nosilni vezni element v gradbenih objektih iz železobetona.
 • Optimalna rešitev
  S trni v 5 premerih iz legiranega ali vroče pocinkanega jekla se lahko Schöck Dorn tip LD optimalno prilagodi obremenitvam in pogojem v okolju.
 • Enostavno dimenzioniranje
  S programsko opremo za dimenzioniranje ali enostavnimi tabelami.
 •  Prihranki pri stroških
  Z uporabo jekel visoke trdnosti se lahko vpeljejo manjši premeri in krajši trni.
Dokumenti o načrtovanju
Tehnična informacija
Tehnična informacija Schöck Dorn
pdf, 8,41 MB
(17.04.2018)
Izjava o lastnostih
Izjava o lastnostih Schöck Dorn tip LD
pdf, 53,43 KB
(14.02.2017)
Prospekti
Prospekt Schöck Dorn tip LD
pdf, 1,10 MB
(26.10.2018)
Schöckov bilten.
Vedno najbolje informirani z brezplačnimi novicami podjetja Schöck.