CAD / BIM

BIM (Building Information Modelling, Informacijsko modeliranje gradenj) je digitalna metoda za projektiranje, izvajanje in upravljanje zgradb. V središču je podatkovni model, digitalni dvojček zgradbe. BIM omogoča učinkovito sodelovanje vseh udeležencev in prispeva k dvigu kakovosti, znižanju stroškov in prihranku časa.

Schöck je član Fachverband Bauprodukte Digital (Strokovno združenje za digitalne gradbene proizvode) in buildingSMART e.V.

več
BIL_BIM_16z9_FHD_2021
Schöckove knjižnice CAD/BIM
BIL_NEWS_Logos_digitale_Lösungen_16z9_FHD_21RL.jpg

Podpiramo uporabnike metode BIM z zmogljivimi knjižnicami CAD/BIM za projektiranje digitalnih modelov zgradb. Schöckovi proizvodi so na voljo za številne aktualne sisteme CAD in BIM.

Funkcije

  • 2D in 3D modeli za številne sisteme CAD/BIM, kot sta npr. Revit in Archicad
  • 3 različne stopnje detajliranja
  • Direktno vključevanje v sistem CAD/BIM
  • Nalaganje podatkovnih paketov (kompletnih skupin proizvodov)
  • Standarden program Schöckovih proizvodov Isokorb®, Bole®, Dorn in Tronsole®

k Schöckovim knjižnicam CAD/BIM

Schöckov bilten.
Vedno najbolje informirani z brezplačnimi novicami podjetja Schöck.