Ljubljana

Soseska Polje III

Soseska Polje III stoji v neposredni bližini že zgrajenih sosesk Polje I in Polje II. Sestavlja jo šest večstanovanjskih stavb, v katerih je 148 stanovanjskih enot. Pri izgradnji soseske je bil upoštevan energetsko varčen standard, 10 % stanovanj pa je prilagojenih bivanju oseb s posebnimi potrebami. Sosesko s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo sestavlja šest stavb v treh različnih velikostih, a sorodnih tipologijah: blok, vila blok in mini kare. Arhitekturna zasnova mini karejev z notranjimi atriji je za preprečitev toplotnih mostov na stiku osnovne nosilne armiranobetonske konstrukcije in konzolnih delov (hodnikov) atrija zahtevala uporabo toplotno izolativnih elementov - Schöck Isokorb®. Ti elementi ob ustrezni toplotni izolativnosti zagotavljajo tudi ustrezno mehansko odpornost in stabilnost ter zahtevano odpornost v primeru požarnih obremenitev. Pri gradnji stanovanjske soseske Polje III je bilo v obeh mini karejih vgrajenih preko 300 metrov različnih tipov Schöck Isokorb® elementov.

Leto izgradnje

2015

Investitor

Javni stanovanjski sklad MO Ljubljana

Arhitekt

Bevk Perović arhitekti d.o.o.

Statik

Gravitas d.o.o.

Schöckov bilten.
Vedno najbolje informirani z brezplačnimi novicami podjetja Schöck.
Kontakt
BIL_MA_Grupp--Norbert_16z9_FHD_2021
Schöck Bauteile Ges.m.b.H.
BIL_MA_Grupp--Norbert_16z9_FHD_2021