Ljubljana, SI

Belle vie Tivoli

Objekt Belle vie Tivoli z garažo v treh kleteh, s poslovnim programom v pritličju (ob Medvedovi cesti) in s stanovanji (od visokega pritličja do terasnih etaž) ima predvidenih 195 stanovanj in 6 lokalov

 

Nosilni sistem konstrukcije tvori armirana betonska konstrukcija z AB stebri, AB stenami, AB stopnišči in AB ploščami. Izvedba ravnih streh in teras je sprojektirana po principu kombinirane obrnjene strehe z dvoslojno toplotno izolacijo, med slojem pa se nahaja ustrezna hidroizolacija. Finalni sloj je deloma ekstenzivna ali intenzivna ozelenitev, deloma pa tlakovana površina (lesene podnice, kamen, tlakovci). Strehe so ustrezno odvodnjavane.


Na stopniščih so vgrajeni elementi Schöck Tronsole® za zmanjšanje udarnega zvoka.

Vrsta objekta:

Poslovno-stanovanjski objekt

Leto izgradnje:

2018

Statik:

Gravitas d.o.o.

Investitor:

Kolektor Koling d.o.o.

Izvajalec:

Kolektor Koling d.o.o.

Schöckov bilten.
Vedno najbolje informirani z brezplačnimi novicami podjetja Schöck.