Zanesljiva kakovost. Ogled proizvodnje v Puckingu.

V mesecu marcu in aprilu smo na ogled proizvodnje v Puckingu, povabili predstavnike Stanovanjskega sklada RS ter statike iz Konstat biro d.o.o., HP – Hiša projektov d.o.o. in Corus inženirji d.o.o., s katerimi sodelujemo na projektih. Ogledali so si postopek izdelave Schöck Ioskorb® elementov za preprečevanje toplotnih mostov ter se prepričali o kakovosti materialov ter proizvodnjega procesa. S predstavitvijo proizvodnje smo želeli pokazati konkurenčno prednost naših izdelkov, saj za izdelavo certificiranih elementov uporabljamo le preverjene materiale in predpisane proizvodnje postopke.

Za več informacij o Schöck Isokorb® obiščite našo spletno stran.

Schöckov bilten.
Vedno najbolje informirani z brezplačnimi novicami podjetja Schöck.