V mladih je prihodnost. Izobraževanje za študente.

V sodelovanju s profesorjem doc. dr. Milanom Kuhto univ. dipl. inž. grad., v okviru Fakultete za gradbeništvo v Mariboru, smo, kot vsako leto doslej, izvedli izobraževanje za študente drugega letnika. Izobraževanja na temi Prekinitvev toplotnih mostov in Protiprebojna armatura se je udeležilo 20 študentov.

Schöckov bilten.
Vedno najbolje informirani z brezplačnimi novicami podjetja Schöck.