Uporaba betona v gradbeništvu. Beton 2017 - strokovni posvet.

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru bo 20. aprila gostila inženirje gradbeništva in arhitekture. Na strokovnem posvetu se bo preučilo vidike uporabe betona v gradnji in sicer se bodo na predavanju obravnavane sledeče teme:

  • Beton avantgardna klasika (doc. dr. Milan Kuhta, univ. dipl. inž. grad.)
  • Oblikovna izraznost betona (doc. Koprnik Nande, univ. dipl. inž. arh.)
  • Vidni beton (Rok Ercegovič, univ. dipl. inž. grad.)
  • Zahteve standardov za beton-stopnje izpostavljenosti (Zvonko Cotič, dipl. inž. grad.)
  • Beton skozi umetnost (Stipan Mudražija, univ. dipl. inž. grad.)
  • Predstavitev projekta Brdo F2: viden beton, vidne težave in vidne rešitve (Teja Török, univ. dipl. inž. grad. in Srečko Prša dipl. inž. grad.)
  • Beton v mostogradnji (Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad. in Dušan Rožič, univ. dipl. inž. grad.)
  • Betonsko krožišče (Sašo Seljak, mag. inž. grad.)
  • Konopljin beton (doc. dr. Samo Lubej, univ. dipl. inž. grad.)
  • Arhitektovo razmišljanje o pomenu betona (Gregor Reichenberg, univ. dipl. inž. arh., MSc.)

Glavni sponzorji dogodka so Lafarge Cement d.o.o., Pomgrad d.d. in Schöck Bauteile Ges.m.b.H..

Prijave se sprejemajo na: Beton 2017

Schöckov bilten.
Vedno najbolje informirani z brezplačnimi novicami podjetja Schöck.