Prekinitev toplotnih mostov. Balkoni na pasivni hiši.

Balkon je arhitekturni element stavbe, ki je po eni strani funkcionalen, saj nudi zunanjo uporabno površino, po drugi strani pa je tudi močan oblikovalski izziv. Konstrukcijsko se balkon najpogosteje izvede v obliki konzolnega podaljška medetažne armiranobetonske konstrukcije. Dokler stavbe niso imele kvalitetnega toplotnoizolacijskega ovoja je taka rešitev ustrezala. V sodobnih, energijsko učinkovitejših stavbah – torej v pasivnih hišah – pa AB plošča, ki prekine debelo toplotnoizolativno plast na zunanji strani fasadne opne, predstavlja toplotni most. Ta je problematičen z več vidikov. Po njem zaradi večje toplotne prevodnosti prihaja do toplotnih izgub in s tem do povečane rabe energije za ogrevanje stavbe. Če se površinska temperatura na notranji strani spusti pod kritično mejo, pride do nastanka plesni. Posledično se zniža bivalno ugodje, ogroženo je lahko tudi zdravje človeka. Plesni namreč oddajajo v prostor trose, ki delujejo alergeno in lahko povzročijo vnetje sinusov, nahod in astmo. Dolgotrajna izpostavljenost lahko privede do kroničnih obolenj.

Element Schöck Isokorb®, ki se vstavi v AB ploščo na mestu, kjer na ta nalega na zunanji zid, predstavlja učinkovito rešitev za prekinitev toplotnega mostu na balkonu, ki kot konzolni podaljšek AB plošče prebada toplotno izolacijo. Zaradi minimalnega preseka armature v elementu, ki kljub temu omogoča optimalno nosilnost, ter uporabe toplotno izolativnih materialov z nizko toplotno prevodnostjo, se toplotni most izrazito zmanjša, v nekaterih izvedbah tudi popolnoma odpravi.

Proizvod Isokorb lahko označimo za nosilni konstrukcijski element. Ima dve glavni nalogi:

  • Toplotno ločuje balkonsko ploščo od medetažne stropne konstrukcije in s tem zmanjša oz. prepreči toplotni most
  • Prenaša obremenitve balkonske plošče na strop

Da se lahko obremenitve balkonske plošče prenaša na strop, skrbijo natezne in prečne palice, ki potekajo skozi izolacijsko telo elementa Isokorb®. V izolacijsko telo je vgrajen tlačni ležaj HTE, ki prenaša tlačne sile z balkona na strop. Tlačni ležaj HTE je iz betona visoke trdnosti, mikroarmiran je z jeklenimi vlakni in obdan s plastičnim ovojem.

Schöck Isokorb® je na voljo v različnih nosilnostih, glede na pričakovane obremenitve, po potrebi tudi v protipožarni izvedbi. Izbira se lahko tudi med različnimi toplotnimi izolativnostmi. Elementi Schöck Isokorb® XT imajo celo certifikat Passivhaus Instituta v Darmstadtu, kar pomeni, da so primerni za vgradnjo balkonov pri pasivni hiši. Novi Schöck Isokorb® XT se dopolnjuje s tipi KXT, KFXT, QXT.

Schöckov bilten.
Vedno najbolje informirani z brezplačnimi novicami podjetja Schöck.