Pomoč pri načrtovanju. Nova Tehnična informacija.

Na naših spletnih straneh najdete novo Tehnično informacijo. Obsežna brošura zajema podatke o naših elementih, njihovih lastnostih in tehničnih karakteristikah. V njej najdete tudi statične vrednosti za vse naše elemente, ki vam bodo v pomoč pri določanju elementov v vaših projektih. Vsi novi tipi elementov Isokorb® so usklajeni s programom Isokorb® za dimenzioniranje.

Schöckov bilten.
Vedno najbolje informirani z brezplačnimi novicami podjetja Schöck.