Konzorcij pasivna hiša. Podjetje Schöck - član konzorcija.

In zelo dobrih nizkoenergijskih hiš. Ustanovljen je bil z namenom, da približa pasivno hišo končnim uporabnikom in investitorjem – s predstavitvijo koncepta in bivalnega ugodja ter informiranjem o trenutnem stanju in ponudbi v Sloveniji. Konzorcij pasivna hiša deluje pod okriljem Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani.

Konzorcij pasivna hiša povezuje znanstvene in strokovne institucije ter podjetja, ki s svojo dejavnostjo nudijo možnost gradnje ali sanacije pasivnih hiš.

Podjetje Schöck je član konzorcija že od samega začetka delovanja konzorcija in redno podpira njegovo delo ter aktivnosti.

Več informacij o aktivnosti konzorcija, o ciljih, delovanju in dogodkih lahko najdete na spodnji povezavi.
Konzorcij pasivna hiša

Schöckov bilten.
Vedno najbolje informirani z brezplačnimi novicami podjetja Schöck.