Schöck Isokorb® XT/T.Jekleni in leseni priključki na železobeton.

Schöck Isokorb® XT/T zmanjšuje toplotne mostove v priključkih konzolnih jeklenih in lesenih konstrukcij na železobetonske gradbene elemente. Z inovativnim pritrjevanjem nosilnih gred postane vsaka jeklena in lesena konstrukcija trajna, varna in vizualno brezhibna in omogoča visoko stopnjo montažne izdelave. S tem se skrajša čas montaže na gradbišču na minimum. Zaradi svoje velike nosilnosti tako brez problemov omogoča tehnične in gradbeno-fizikalne rešitve modernih balkonskih konstrukcij.

več
BIL_HIGHLIGHT_Produktmotiv_IK_KS_16z9_FHD_21RL

Učinkovito proti toplotnim mostovom v gradnji jeklenih konstrukcij

Jeklo ima veliko toplotno prevodnost in lahko povzroča toplotne izgube in s tem znižanje površinske temperature v neizoliranih priključkih. Narašča nevarnost rosenja, nastajanja plesni in gradbenih poškodb. Toplotnim mostovom so posebno izpostavljeni jekleni priključki kot na primer jekleni balkoni, jekleni nadstreški ali fasadne konstrukcije.

Z vsestranskim programom Schöck Isokorb® XT/T za gradnjo z jeklom boste reševali moderne jeklene konstrukcije tehnično in gradbeno-fizikalno. Schöck Isokorb® XT/T tip SKP za nepodprte in XT/T tip SQP za podprte konzolne konstrukcije sta idealna povezava med jeklenimi nosilci in železobetonskimi gradbenimi elementi. Zmanjšata toplotne mostove na minimum in hkrati prenašata visoke obremenitve. Nosilni toplotnoizolacijski elementi z 80 ali 120 mm debelimi izolacijskimi sredicami omogočajo graditeljem jeklenih konstrukcij visoko stopnjo montažne gradnje in združujejo statično varnost z zelo dobro toplotno izolacijo.

Rešitve za priključek lesenih konstrukcij

Tudi pri priključku lesenih konstrukcij na železobetonske strope se lahko zanesete na učinkovitost toplotne izolacije: Schöckov jekleni meč v povezavi s Schöck Isokorb® T tip SKP za nepodprte in tip SQP za podprte konzolne konstrukcije.

Obsežna dokumentacija in programska oprema za projektiranje ter navodila za vgrajevanje jamčijo za varno projektiranje in izvedbo.

Dokumenti o načrtovanju
Tehnična informacija
Tehnična informacija Schöck Isokorb® za jeklene in lesene konstrukcije
pdf, 8,08 MB
(06.11.2019)
Schöckov bilten.
Vedno najbolje informirani z brezplačnimi novicami podjetja Schöck.