Schöck Bauteile GmbH.14 družb, 1.000 zaposlenih.

Kot dobavitelj v gradbeništvu Schöck Bauteile GmbH razvija, izdeluje in prodaja izpopolnjene gradbene komponente in sisteme za betoniranje in zidanje. Naš cilj je, da pod sloganom „Preprosto bolje graditi" nenehno razvijamo bolj kakovostne in enostavnejše komponente. Schöck se pri tem osredotoča na gradbeno-fizikalne, statične in konstrukcijske namene.

več
BIL_FOK_Logo_sl_16z9_FHD_21RL.jpg

Najpomembnejša kompentenca je v rešitvah za toplotno izolacijo in zvočno izolacijo za novogradnje. S skupino izdelkov Isokorb®, Novomur® in Tronsole® Schöck ponuja tukaj dozorele rešitve, ki opredeljujejo raven tehničnega dosežka in se kontinuirano razvijajo naprej. Na področju armaturne tehnike je Schöck z armaturo za proboje Bole®, umetnim materialom, ojačanim s steklenimi vlakni Combar® in s sistemom trni (LD/SLD) na poti, da zgradi novo najpomebnejšo tehniko gradnje.

Poleg proizvodnih rešitev Schöck posebno pozornost namenja storitvam in servisu. Tako so vse skupine kupcev lahko deležne strokovne podpore „Preprosto bolje graditi" vezano na uporabljeno tehniko, servis, načrtovanje, usposabljanje, simpozije, programe za izračunavanje in tehnično dokumentacijo.

"Ne smemo se oklepati starega. Za uspešnost je treba razvijati povsem nove stvari ali izboljševati obstoječe."

Eberhard Schöck, ustanovitelj družbe

BIL_Eberhard_Schöck_aus_PL_16z9_FHD_21RL.jpg
Naša filozofija
Poslanstvo in vizija

Smo mednarodno vodilni ponudnik rešitev za probleme toplotnega in zvočnega izoliranja nosilnih gradbenih elementov v zgradbah.

Smo prednostne kontaktne osebe za arhitekte, projektante in izvajalce gradbenih del in vam, našim kupcem, nudimo velike koristi.

Prilagojeni na zahteve obstoječih mednarodnih trgov podpiramo dejavnosti naših kupcev od projektiranja do gradbeno-ekonomskih in ekoloških osnov.

Smo privlačen delodajalec za k storilnosti usmerjene sodelavce, ki skrbijo za rast, varna delovna mesta in vrednostno rastoče donose.

Gojimo tradicionalno visoko zavedanje o odgovornosti do naših zaposlenih, kupcev, partnerjev, dobaviteljev, družbe in okolja. Z aktivnim upravljanjem učinkovito usmerjamo naše dejavnosti na naše okolje in na ohranjanje zakonskih in etičnih standardov.

Vrednote

 

Vrhunske storitve

Vrhunske storitve so naš bistveni dejavnik uspešnosti.

Stremimo k nenehnim izboljšavam naših postopkov.

Vlagamo vse naše znanje in sposobnosti v to, da bi našim kupcem vedno nudili izdelke in storitve vrhunske kakovosti.

Podjetniško razmišljamo in ravnamo daleč čez meje oddelkov in panoge.

Zanesljivost

Do naših partnerjev se obnašamo pošteno.

Naše ravnanje določa zadovoljstvo kupcev.

Kolegi in drugi oddelki gledajo na nas kot na interne kupce.

Vsak posameznik pri Schöcku v vseh pogledih sledi smernicam upoštevanja tako zakonskih kot tudi notranjih predpisov in določil družbe in države, v kateri deluje.

Človečnost

Za nas je v središču pozornosti vedno človek. Zato se angažiramo za socialno sožitje v našem podjetju kakor tudi na vseh področjih družbe.

Odprtost

Do naših partnerjev se obnašamo odkrito.

Na napake gledamo kot na priložnosti za izboljšanje naših storitev, kjer vsak zase dela na tem, da se dokoplje do vzrokov in jih odpravi.

Seveda pride do nasprotij, a o njih govorimo odkrito in jih rešujemo hitro in pošteno.

Varnost pri delu, zdravstveno varstvo in varovanje okolja

Skrbimo za okolje s proizvodnjo z okolju prijaznimi materiali in postopki in gojimo okolju prijazno upravljanje voznega parka. Med cilje naše politike do okolja spadajo tudi naši ukrepi za zmanjšanje porabe energije. Tako na primer uvajamo fotovoltaične naprave za pridobivanje energije, teme varovanja okolja in zdravja pa igrajo veliko vlogo pri naših novih gradnjah in rekonstrukcijah.

Schöckov bilten.
Vedno najbolje informirani z brezplačnimi novicami podjetja Schöck.