Bliska Wola Tower z użyciem Schöck Isokorb® T typu K oraz Schöck Dorn LD

Ogromną zaletą Bliska Wola Tower są apartamenty umieszczone na wysokości 92 m, z których widok rozprzestrzenia się na centrum Warszawy. Wnętrza apartamentów mają prawie 3 m wysokości i rozświetlone są dzięki panoramicznym przeszkleniom. Na uwagę zasługują również balkony i loggie – których na próżno szukać w tak wysokich projektach. W przypadku BWT nowoczesne rozwiązanie architektoniczne było możliwe, między innymi, dzięki zainstalowaniu szklanej elewacji.   

Niezawodne rozwiązania Schöck

Balkony tworzące ciągłe galerie na frontowych elewacjach trzech wież zostały zamontowane na łącznikach termoizolacyjnych Schöck Isokorb® T typu K - do połączeń wspornikowych. Pozwoliło to przede wszystkim na zminimalizowanie strat ciepła przez mostek liniowy jaki tworzą płyty balkonowe przy jednoczesnej rezygnacji z tradycyjnych warstw wykończeniowych. Dodatkowo obniża to koszty wykonawcze i poprawia estetykę a płyty balkonowe wydają się lżejsze. Wykonano łącznie ponad 4830 mb połączenia żelbetowych płyt balkonowych ze stropem. Balkony o zmiennej wysokości 23 do 20 cm betonowano na budowie razem ze stropem. Klasa odporności ogniowej łączników REI120.

Ekwiwalentny współczynnik przenikania ciepła dla przeważającej ilości łączników w połączeniu nie przekracza leq=0,11 W/(m∙K).

W celu uniknięcia zjawiska „klawiszowania” na połączeniu poszczególnych płyt zamontowano łącznie 621 szt. trzpieni dylatacyjnych ze stali nierdzewnej Schöck Dorn typu LD.

Bliska Wola Tower to kompleks budynków zawierający łącznie około 5 000 mieszkań, apartamentów, powierzchni biurowych i handlowo-usługowych oraz przestrzeń rekreacyjną. Na parterze budynku znajdzie się pasaż handlowy oraz dwupoziomowa część gastronomiczna. Natomiast w części podziemnej zaprojektowano lokal pod klub fitness. To jedna z niewielu tak prestiżowych inwestycji w Warszawie.

 

Pobieranie
Bliska Wola Tower z użyciem Schöck Isokorb® T typu K oraz Schöck Dorn LD
docx, 19,34 KB
Bliska Wola Tower z użyciem Schöck Isokorb® T typu K oraz Schöck Dorn LD
pdf, 246,16 KB