Schöck Tronsole® typu Z

Schöck Tronsole® typu Z jest elementem nośnym izolacji akustycznej i przeznaczony jest do stosowania pomiędzy spocznikiem a ścianą klatki schodowej (murowanej lub żelbetowej). Dzięki skutecznemu wytłumieniu dźwięków uderzeniowych nie trzeba już wykonywać podłogi pływającej na spoczniku międzypiętrowym. To prowadzi do zmniejszenia grubości spoczników oraz przyspiesza prace budowlane.

więcej