Schöck Tronsole® typ B z typ D

Dzięki elementowi Schöck Tronsole® typu B można wykonać oparcie biegu schodów monolitycznych/prefabrykowanych bezpośrednio na płycie fundamentowej lub stropie w sposób zapewniający skuteczną izolację akustyczną (np. schody do piwnicy). Elementy Schöck Tronsole® typu D służą do dodatkowej stabilizacji biegu schodów na stropie.

więcej