Schöck Tronsole® typu L

Jako uzupełnienie rozwiązania systemowego bez mostków akustycznych zaleca się stosowanie elementu Schöck Tronsole® typu L. System izolacji akustycznej jest skuteczny tylko wówczas, gdy wszystkie spoiny pomiędzy ścianą klatki schodowej a schodami (bieg i spocznik) są wolne od wszelkich zanieczyszczeń. Wszystkie wartości izolacji akustycznej dla poszczególnych  typów Schöck Tronsole® odnoszą się do systemów, które w obrębie spoinowania są realizowane przy użyciu typu L.

Alternatywnie może być także wystarczająco szeroka architektoniczna spoina powietrzna. Istotne jest, by była ona wystarczająco szeroka,co zapobiegnie tworzeniu się mostków akustycznych w wyniku zbierających się zanieczyszczeń.

więcej