Schöck Isokorb® T typu A

Łącznik termoizolacyjny Schöck Isokorb® T typu A stosowany przy attykach i balustradach stanowi perspektywiczną alternatywę w porównaniu z ocieplaniem elementów budowlanych materiałami izolacyjnymi. Łącznik przenosi momenty i siły poprzeczne, wynikające z oddziaływania w tym samym kierunku. Dodatkowo Schöck Isokorb® T typu A przenosi siły ściskające. Schöck Isokorb® T typu A jest precyzyjnie dostosowany do wymagań fizyki budowli oraz statyki budynku.

więcej
BIL_IK_PRO_Isokorb-T-AP-REI120-H200-10_#SALL_#AIN_#V3

Attyki i balustrady prefabrykowane

Przy projektowaniu, wykonaniu i montażu attyk i balustrad do Państwa dyspozycji są podpory montażowe Schöck Combar® (FT). Podpory w połączeniu z Schöck Isokorb® T typu A dają możliwość wykonania attyk i balustrad jako elementy prefabrykowane z fakturą betonu architektonicznego.