Współczynnik przenikania ciepła; wartość U

Współczynnik przenikania ciepła charakteryzuje izolacyjność cieplną przegrody budowlanej. Jego wartość zależy od oporu cieplnego R i oporów przejmowania ciepła (Rsi i Rse) na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni przegrody. Tak więc wartość U wyraża zdolność przegrody do przenikania przez nią ciepła.

Wartość U obliczana jest jako odwrotność całkowitego oporu cieplnego przegrody:

Na wykresie temperatury (rysunek 14) widoczny jest przebieg temperatury przez przegrodę budowlaną. Ponadto w tym miejscu na osi rzędnych odłożono wartości R warstw przegrody oraz wartości Rsi i Rse oporów przejmowania ciepła. Odwrotność sumy wartości R daje wartość współczynnika przenikania ciepła (wartość U).

Newsletter Schöck
Bądź na bieżąco dzięki bezpłatnemu newsletterowi Schöck.