Schöck Isokorb®. Tehničke informacije.

 

Aktualne online tehničke informacije Schöck Isokorb® možete pronaći ovdje.

Što je novo?

Novi koncept stupnjeva nosivosti s novim oznakama

Koncept nosivosti za Schöck Isokorb® s debljinom izolacije 80 mm dodatno je poboljšan, te su proširene njegove mogućnosti primjene.

Schöck Isokorb® tip ABXT za atike i parapete

Novi Schöck Isokorb® tip ABXT je jedini toplinsko-izolacijski element za atike i parapete koji potpuno umanjuje tolinski most. Sa 120 mm toplinske izolacije postići ćete optimalno termičko razdvajanje i minimalne Ψ-vrijednosti. Kako naknadno oblaganje toplinskom izolacijom nije potrebno, postiže se veća trajnost, kvaliteta, te su mogućnosti projektiranja veće. Novi Schöck Isokorb® tip ABXT debljine izolacije 120 mm, zamijenjuje Schöck Isokorb® tipove A, F i O sa prijašnjih 60 mm toplinske izolacije.

Osnove Schöck Isokorb®

U novim tehničkim informacijama dodatno su razumljivo i pregledno objašnjene osnove primjene Schöck Isokorb®. Na primjer, ovdje se nalaze informacije o principu nosivosti, sastavu proizvoda, materijalima, priključnim armaturama i ugradnji Schöck Isokorb®.

Tablice toplinske provodljivosti λeq

Tablice toplinske provodljivosti λeq kompletirane su za sve tipove Schöck Isokorb® elemenata.

Cjelokupne tehničke informacije, kao i dokumentaciju po pojedinim tipovima Schöck Isokorb® elemenata, pronaći ćete u podlogama za projektiranje.