Schöck Dorn Tip LD

Kako bi se izbjegle pukotine uzrokovane toplinskom dilatacijom ili stezanjem betona, u dugačkim građevinskim elementima i u zgradama treba postaviti dilatacijske reške. Građevinski elementi odvojeni reškom moraju se postaviti u svrhu prijenosa opterećenja. Često se u tu svrhu projektiraju konzole ili dupli zidovi na obje strane reške. No, ta su rješenja iznimno složena i uzimaju prostor.

Schöck trn tip LD najjednostavnije je rješenje za prijenos sile u dilatacijskim reškama. Taj trn povezuje građevinske elemente smještene neposredno uz rešku bez dodatnih konstrukcija. Pritom se prenose poprečne sile, a istovremeno se omogućuje potrebna gipkost.

više
Posmični trnovi za prijenos poprečnih sila
Prednosti
 • više od konstruktivnog priključka
  Schöck trn LD prvi je posmični trn koji ima europsko tehničko odobrenje kao nosivi spojni element u građevinama od armiranog betona.
 • optimalno rješenje
  Sa trnovima 5 različitih promjera od plemenitog čelika ili vruće pocinčanog čelika, Schöck trn LD može se optimalno prilagoditi opterećenjima i uvjetima u okolišu.
 • jednostavno dimenzioniranje
  Sa softverom za dimenzioniranje ili jednostavnim tablicama.
 • smanjuje troškove
  Primjenom čelika velike otpornosti mogu se koristiti manji promjeri i kraći trnovi.