Schöck Isokorb® XT/T Tip SK, SQ.Čelični i drveni spojevi sa armiranim betonom.

Schöck Isokorb® XT/T Tip SK, SQ minimizira toplinske mostove na spoju isturenih čeličnih i drvenih konstrukcija s armiranobetonskim građevnim elementima. Inovativno učvršćenje svaku čeličnu i drvenu konstrukciju čini dugovječnom, sigurnom i optički savršenom, omogućujući pritom visok stupanj predgotovljenja. Time se vrijeme montiranja na gradilištu reducira na minimum. Zahvaljujući visokoj nosivosti može se bez problema riješiti tehničko i građevinsko-fizikalno oblikovanje modernih balkona.

više
BIL_HIGHLIGHT_Produktmotiv_IK_KS_16z9_FHD_21RL

Opširne projektne podloge, softver za projektiranje i uputstvo za ugradnju osiguravaju sigurno projektiranje i izvedbu.

Downloads Schöck Isokorb® T Tip SK, SQ
Tehničke informacije
Tehnicke informacije Schöck Isokorb® za celicne i drvene konstrukcije
pdf, 8,10 MB
(14.10.2019)