Bole® Tip O

Probojna armatura Schöck Bole® Tip O ugrađuje se nakon postavljanja donje i gornje armature stropa. Ovakva ugradnja posebno je prikladna kod debljine stropa do 30 cm i kod srednjeg stupnja armature. Dostavljeni proizvod spreman je za ugradnju, a za montažu nisu potrebni nikakvi dodatni dijelovi. Schöck Bole® Tip O pogodan je za ugradnju na gradilištu.

više
BIL_BOL_PRO_ZF_Bole-O-12-160-3_#SALL_#AIN_#V2
Prednosti
  • jednostavnije projektiranje, jednostavnije vođenje armature, jednostavnije izvođenje građevinskih radova
  • brže i povoljnije postavljanje oplate, moguća oplata za velike površine
  • mala debljina ploče moguća je zbog viših nosivosti
  • jednostavna gradnja interijera bez podvlaka i pojačanja vrha stupa.