Schöck Isokorb®.Model budućnosti.

Želimo Vam pružiti optimalnu podršku u realizaciji Vašeg građevinskog projekta. Kako biste imali pregled na rastuću raznolikost proizvoda, za asortiman proizvoda Schöck Isokorb®-a uvodimo novo uređenje označavanja proizvoda. Istovremeno prilagođavamo naš portfelj proizvoda za buduće, digitalno doba. 

Kako bismo Vam olakšali ovu promjenu, ovdje Vam nudimo detaljno pojašnjenje novog ustroja označavanja proizvoda. Vidjet ćete: nazive smo dosljedno strukturirali s gledišta projektanata.

Kod već projektiranih građevinskih projekata ove godine svakako možete nastaviti koristiti dosadašnje nazive. Kod novih građevinskih projekata Vas molimo da koristite novo nazivlje.

više
Teaserbild-Variante-Blau.svg
Jednostavno pronalaženje novog naziva

Kako bismo Vam olakšali prilagodbu na nove nazive u odnosu na dosadašnje nazive Schöck Isokorb®-a, omogućili smo Vam alat za prevođenje. Tako možete brzo i jednostavno prevesti dosadašnje oznake tipa u nove nazive i obrnuto. 

Code Scheme Old
Code Scheme New
Molimo upišite barem 3 znaka. Primjer: KXT30. Sada su Vam ponuđeni razni prijedlozi. Jednostavno odaberite.

Oznaka modela ubuduće je sastavni dio naziva svakog Schöck Isokorb®-a. Odgovarajuća kratica stavlja se uvijek ispred riječi "tip".


Primjer: Isokorb® XT Typ KL-F-M4-V1-REI120-CV1-H200-6.0

Osnovni tipovi

Kratice osnovnih tipova – osim njih pet – ostale su iste. Tko je upoznat sa Schöck Isokorb®-om, snaći će se vrlo brzo.

Dosadašnji tip KST sada se zove tip S za „čelik“. Jedna od prednosti proizvoda je njegova modularnost. Upravo istu naš dosadašnji tip KST nije imao. Stoga smo izmijenili konstrukciju skupine proizvoda i odlučili se za preimenovanje u tip S, s priključnim varijantama S-N i S-V.

Ova odluka utječe na priključke balkona čelične konstrukcije, do sada tip KS i tip QS. I ovdje se ubuduće „S“ za „čelik“ stavlja ispred: proizvodi se sada nazivaju tip SK i tip SQ.

Dosadašnji proizvodi tip S i tip SXT sada se zovu tip B za „Šipke“.

Dosadašnji prključci za kutne balkone tip K-kutni i tip EXT sada se nazivaju tip C za engleski „Corner“.

Osnovni tip stoji neposredno iza riječi „tip“.

Primjer: Isokorb® XT tip KL-M4-V1-REI120-CV1-H200-6.0

 

Priključne varijante

Statične priključne varijante

Statične priključne varijante proizlaze iz tokova reznih sila kod građevnih dijelova sa statički neodređenim sustavom i linearnim polaganjem. Primjerice kod tipa QP omogućavaju ekonomičnije rješenje. Razlikujemo

 1. L: priključna varijanta za linearno uvođenje tereta
 2. P: priključna varijanta za mjestimično uvođenje tereta

Primjer: Isokorb® XT tip QP-VV5-REI120-H200-L400-5.0

Geometrijske priključne varijante

Geometrijske priključne varijante potrebne su uvijek kada se element ne može priključiti putem standardnog priključka glavnog tipa Schöck Isokorb®-a.

Pomak u visini
Primjer za priključnu varijantu je kada se građevni dio koji se ima priključiti ne treba priključiti ravno u stropnu ploču nego pomakom u visini prema gore/dolje.

 1. K-O: priključna varijanta za građevni dio (K) – s pomakom u visini prema gore (O)
 2. K-U: priključna varijanta za građevni dio (K) – s pomakom u visini prema dolje (U)

Primjer: Isokorb® XT tip KL-O-M4-V1-REI120-CV1-LR155-H200-7.0

Priključak na zid
Daljnji primjer za geometrijsku priključnu varijantu je kada se ne priključi u stropnu ploču nego u zid prema gore ili dolje.

 1. K-WO: priključna varijanta za građevni dio (K) – s priključkom na zid (W) prema gore (O)
 2. K-WU: priključna varijanta za građevni dio (K) – s priključkom na zid (W) prema dolje (U)

Primjer: Isokorb® XT tip KL-WU-M4-V1-REI120-CV1-LR200-H200-6.0

Kutni priključak
Priključne varijante za kutne balkone dolaze do izražaja tek u detaljnom planiranju (izvedbeni plan) i odnose se na zasebno dostupne djelomične elemente.

 1. C-L: priključna varijanta za građevni dio (C) – s priključkom s lijeve strane (L), položaj stropne ploče
 2. C-R: priključna varijanta za građevni dio (C) – s priključkom s desne strane (R), položaj stropne ploče

Primjer: Isokorb® XT tip CL-L-M2-V1-REI120-CV1-H200-L500-5.0

Izvedbene varijante

Kako bi se optimizirali tokovi gradnje, nudimo Vam određene proizvode u daljnjim varijantama, kao na primjer višedijelnu izvedbenu varijantu za filigran ploče (kratica F).

 

Primjer: Isokorb® XT tip KL-F-M4-V1-REI120-CV1-H200-6.0

Stupanj nosivosti

Stupanj nosivosti počinje s međunarodnom kraticom odnosne rezne sile (M, V, N). Ako rezne sile nastanu u oba smjera, udvostručena su slova kratica (MM, VV, NN). Sami stupnjevi imaju brojčane oznake, počevši od broja 1 za najniži stupanj nosivosti. Različiti Isokorb® tipovi s istim stupnjem nosivosti nemaju istu nosivost. Stupanj nosivosti se uvijek ima utvrditi pomoću tablica ili programa za dimenzioniranje.

Zaštita od požara

Podatak o zaštiti od požara ubuduće je sastavni dio oznake proizvoda. Protupožarna izvedba proizvoda izražena je u razredima vatrootpornosti: R/REI/EI itd. uz naznaku vatrootpornosti u minutama 30/60/90/120 itd. Ako zaštita od požara nije potrebna, navodi se R0.

Primjer: Isokorb® XT tip KL-F-M4-V1-REI120-CV1-H200-6.0

Dimenzije uključuju sljedeće podatke:

 • Armatura/zaštitni sloj betona CV - različiti CV Isokorb® tipa imaju brojčane oznake, počevši od broja jedan
 • Duljina prianjanja LR ili visina prianjanja HR (ovisno o priključnoj varijanti)
 • Debljina izolacijskog tijela
 • Visina izolacijskog tijela H
 • Duljina izolacijskog tijela L ili širina izolacijskog tijela B (ovisno o položaju ugradnje)
 • Promjer navoja D


Primjer:
Isokorb® XT tip KL-F-M4-V1-REI120-CV1-H200-6.0

Generacijski broj mijenja se daljnjim razvojem proizvoda i okončava svaku oznaku proizvoda Schöck Isokorb®-a.


Primjer: Isokorb® XT tip KL-F-M4-V1-REI120-CV1-H200-6.0