Schöck Dorn typu LD

Aby uniknąć powstawania rys w wyniku wydłużania się materiału, będącego efektem działania temperatur czy ubytku betonu w dużych elementach betonowych i budynkach, konieczne jest wykonywanie szczelin dylatacyjnych. Elementy budowlane oddzielone szczeliną wymagają podparcia, bo tylko wówczas będą mogły przenosić obciążenia. W tym celu często po obu stronach spoiny projektowane są konsole czy podwójne ściany. Są to jednak rozwiązania czasochłonne i pracochłonne, wymagające miejsca.

więcej
Schöck Dorn typu LD: Trzpień dylatacyjny do przenoszenia sił poprzecznych

Najprostszym rozwiązaniem do przenoszenia sił w szczelinach dylatacyjnych jest trzpień Schöck typu LD. Ten trzpień przesuwny łączy elementy budowlane graniczące ze sobą, bez dodatkowych konstrukcji. Tutaj przenoszone zostają siły poprzeczne przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnej pracy części konstrukcji.

Zawartość