Warmteweerstand

De warmteweerstand geeft de thermische kwaliteit weer van een materiaallaag. De warmteweerstand wordt weergegeven als de warmtestroom (W) per m2 oppervlak bij 1 K temperatuurverschil.

De warmteweerstand van een materiaallaag wordt berekend door de dikte van de materiaallaag te delen door de warmtegeleidingscoëfficiënt van het materiaal:

Formel_015

Waarbij:

  • λ : is de warmtegeleidingscoëfficiënt in W/mK;
  • d : is de dikte materiaal in m.

Bij een constructie met meerdere materiaallagen kan de warmteweerstand van de materiaallagen gezamenlijk als volgt worden bepaald:

Formel_016

De warmteweerstand van de totale constructie (RT), zonder correctie op de U-waarde, wordt als volgt bepaald:

Formel_1_Seite_46

Waarbij:

  • Rsi : is de warmteovergangsweerstand aan het inwendig oppervlak,
    in (m2K)/W;
  • Rse : is de warmteovergangsweerstand aan het uitwendig oppervlak,
    in (m2K)/W;
  • Ri : is de warmteovergangsweerstand van elke bouwlaag.
Schöck Newsletter
Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Contact
BIL_MA_Verdonck--Wouter_16z9_FHD_2021