Warmteweerstand

De warmteweerstand geeft de thermische kwaliteit weer van een materiaallaag. De warmteweerstand wordt weergegeven als de warmtestroom (W) per m2 oppervlak bij 1 K temperatuurverschil.

De warmteweerstand van een materiaallaag wordt berekend door de dikte van de materiaallaag te delen op de warmtegeleidingscoëfficiënt van het materiaal:

Formel_015

Waarbij:

  • λ: warmtegeleidingscoëfficiënt in W/mK;
  • d: dikte materiaal in m.

Bij een constructie met meerdere materiaallagen kan de warmteweerstand van de materiaallagen gezamenlijk als volgt worden bepaald:

Formel_016

De warmteweerstand van de totale constructie (RT), zonder correctie op de U-waarde, wordt als volgt bepaald:
Formel_12
Waarbij:

  • Rsi: is de warmteovergangsweerstand aan het inwendig oppervlak, in (m2K)/W;
  • Rse: is de warmteovergangsweerstand aan het uitwendig oppervlak, in (m2K)/W.
Schöck Newsletter
Altijd volledig op de hoogte met de kosteloze Schöck Newsletter-Service.
Contact
BIL_MA_Grupp--Norbert_16z9_FHD_2021
Heeft u vragen over producten, projecten of maatwerkoplossingen?
+31 55 526 88 20
BIL_MA_Grupp--Norbert_16z9_FHD_2021