Ściana z mostkiem
cieplnym

BIL_NEWS_S11_1_16z9_FHD_21RL.jpg

Nierzadki przypadek w budynku, kiedy nad żelbetową konstrukcją nośną (ściana wzgl. słup) znajdującą się w strefie nieogrzewanej mamy pomieszczenia ogrzewane. Połączenie ściany wzgl. słupa ze stropem tworzy duży liniowy bądź punktowy mostek cieplny (przerwa w izolacji stropu) ze wszystkimi jego negatywnymi konsekwencjami (duże straty ciepła, ryzyko pojawienia się zagrzybienia).

Ściana z wyeliminowanym mostkiem cieplnym – Schöck Sconnex®
BIL_NEWS_S11_2_16z9_FHD_21RL Kopie.jpg

Wprowadzenie elementu izolującego termicznie i jednocześnie przenoszącego obciążenia (Schöck Sconnex®) ze stropu na ścianę wzgl. słup żelbetowy rozwiązuje problem mostków cieplnych w tych miejscach. Łącznik Schöck Sconnex® tworzy ciągła izolację zewnętrzną stropu w strefie podparcia ścianą bądź słupem.

Ściana z mostkiem
cieplnym
BIL_NEWS_S12_mitRahmen_1_16z9_FHD_21RL.jpg

Żelbetowa ściana nośna z mostkiem cieplnym – rozkład temperatur. Wyraźnie widoczne obniżenie temperatury w narożniku wewnętrznej powierzchni ściany i podłogi z powodu kumulacji geometrycznego (narożnik zewnętrzny) i materiałowego (nieodizolowana konstrukcja ściany od stropu) mostka cieplnego. Istnieje duże ryzyko powstania zagrzybienia wskutek kondensacji pary wodnej na wychłodzonej wewnętrznej powierzchni przegrody.

Ściana z wyeliminowanym mostkiem cieplnym – Schöck Sconnex®
BIL_NEWS_S12_mitRahmen_2_16z9_FHD_21RL.jpg

Żelbetowa ściana nośna z wyeliminowanym z mostkiem cieplnym – rozkład temperatur. Zamontowany łącznik termoizolacyjny Schöck Sconnex® W pomiędzy żelbetową ścianą i stropem tworzy ciąglą zewnętrzną izolację stropu nad pomieszczeniem nieogrzewanym i eliminuje mostek cieplny. Temperatura w narożniku wewnętrznej powierzchni ściany i podłogi jest o prawie 5oC wyższa, co skutecznie zabezpiecza to miejsce przed powstaniem zagrzybienia.