Balustrada z mostkiem
cieplnym

BIL_NEWS_S7_1_16z9_FHD_21RL.jpg

Żelbetowa balustrada tarasu z mostkiem cieplnym – Przerwana pozioma izolacja termiczna tarasu przez balustradę stanowi duży mostek cieplny. Negatywny skutek mostka dodatkowo potęguje usytuowanie balustrady w narożniku zewnętrznym. Dodatkowe straty ciepła na 1 mb są porównywalne do strat ciepła przez 2-3 m2 powierzchni ściany zewnętrznej. Znacznie obniżona temperatura na wewnętrznej powierzchni przegrody sprzyja powstaniu zagrzybienia.

Balustrada z wyeliminowanym mostkiem cieplnym – Schöck Isokorb®
BIL_NEWS_S7_2_16z9_FHD_21RL.jpg

Łącznik termoizolacyjny wbudowany pomiędzy pionową żelbetową balustradą tarasu a stropodachem tworzy ciągłą izolację zewnętrzną  skutecznie eliminując bardzo duży mostek cieplny. Efektem takiego rozwiązania jest bardzo duże ograniczenie strat ciepła oraz wyeliminowanie ryzyka zagrzybienia.

Balustrada z mostkiem
cieplnym
BIL_NEWS_S8_mitRahmen_1_16z9_FHD_21RL.jpg

Żelbetowa balustrada tarasu z mostkiem cieplnym – rozkład temperatur. Wyraźnie widoczne obniżenie temperatury w narożniku wewnętrznej powierzchni ściany i sufitu z powodu kumulacji geometrycznego (narożnik zewnętrzny) i materiałowego (nieodizolowana konstrukcja balustrady od stropu) mostka cieplnego. Istnieje duże ryzyko powstania zagrzybienia wskutek kondensacji pary wodnej na wychłodzonej wewnętrznej powierzchni przegrody.

Balustrada z wyeliminowanym mostkiem cieplnym – Schöck Isokorb®
BIL_NEWS_S8_mitRahmen_2_16z9_FHD_21RL.jpg

Żelbetowa balustrada tarasu z wyeliminowanym z mostkiem cieplnym – rozkład temperatur. Zamontowany łącznik termoizolacyjny Schöck Isokorb® XT typu A pomiędzy żelbetową balustradą i stropem tworzy uciąglenie zewnętrznej izolacji stropodachu i eliminuje mostek cieplny. Temperatura w narożniku wewnętrznej powierzchni ściany i sufitu jest o ponad 5oC wyższa, co skutecznie zabezpiecza to miejsce przed powstaniem zagrzybienia.