Balkon z mostkiem
cieplnym

BIL_NEWS_S3_1_16z9_FHD_21RL.jpg

Balkon z mostkiem cieplnym – przerwa w izolacji ściany zewnętrznej w strefie płyty balkonowej. W/w niezaizolowana strefa powoduje bardzo duże straty ciepła na długości połączenia balkonu i stropu z jednoczesnym znacznym obniżeniem temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody. Sytuacja ta stwarza duże zagrożenie kondensacją pary wodnej na zimnej powierzchni, a w dłuższej perspektywie pojawieniem się zagrzybienia. 

Balkon z wyeliminowanym mostkiem cieplnym – Schöck Isokorb®
BIL_NEWS_S3_2_16z9_FHD_21RL.jpg

Pomiędzy płyta balkonu a stropem znajduje się łącznik termoizolacyjny. Produkt ten pełni podwójną funkcję: tworzy ciągłą izolację zewnętrzną ściany oraz przekazuje obciążenia z płyty balkonu na strop. Rozwiązanie to najskuteczniej eliminuje problem mostka cieplnego ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Balkon z mostkiem
cieplnym
BIL_NEWS_S4_1_16z9_FHD_21RL.jpg

Balkon z mostkiem cieplnym – rozkład temperatur. Wyraźnie widoczne obniżenie temperatury w narożniku wewnętrznej powierzchni ściany i sufitu oraz w narożniku wewnętrznej powierzchni ściany i podłogi. Istnieje duże ryzyko powstania zagrzybienia wskutek kondensacji pary wodnej na wychłodzonej wewnętrznej powierzchni przegrody.

Balkon z wyeliminowanym mostkiem cieplnym – Schöck Isokorb®
BIL_NEWS_S4_2_16z9_FHD_21RL.jpg

Balkon wyeliminowanym z mostkiem cieplnym – rozkład temperatur. Zamontowany łącznik termoizolacyjny Schöck Isokorb® XT typu K pomiędzy płytą balkonu i stropem tworzy uciąglenie zewnętrznej izolacji ściany i eliminuje mostek cieplny. Temperatura w narożniku wewnętrznej powierzchni ściany i sufitu oraz w narożniku wewnętrznej powierzchni ściany i podłogi jest o ponad 5oC wyższa co skutecznie zabezpiecza to miejsce przed powstaniem zagrzybienia.