München, DE

Forstenrieder Allee

Energiezuinige renovatie van 72 balkons in een bewoond flatgebouw in Forstenrieder Allee München (DE) met Schöck Isokorf® RT type SQ.

De uitstraling van het flatgebouw met negen verdiepingen aan de Forstenrieder Allee 78 in München wordt sterk bepaald door de doorlopende loggia’s. Bij de sanering van de balkons was het daarom van belang dat deze bijzonderheid van het gebouw gehandhaafd bleef. Met Schöck Isokorf® RT type SQ zijn de loggia’s thermisch gescheiden van de constructie en zijn daardoor energie-efficiënt en zonder koudebruggen gerenoveerd. Het voordeel voor de bewoners is daarnaast dat de montage van de Isokorf® RT elementen uitsluitend aan buitenzijde geschied, met een minimale verstoring van de woonruimtes.

Balkons thermisch scheiden

De hoofddraagconstructie van het flatgebouw is aan het begin van de jaren 60 als betonskelet gebouwd. De gezichtsbepalende balkons werden destijds, eveneens uit beton, rechtstreeks en zonder thermische afscheiding aan de draagconstructie gehangen. Ze waren dus onderdeel van de constructievloer. Hoewel de loggia’s aan de zuidwestzijde nog in goede conditie waren, vertoonden de 72 uitbouwen aan de noordoostzijde na meer dan 50 jaar gebruik significante gebreken.

“De draagkracht van de L-vormige balkonelementen was verslechterd. In ons expertiserapport kwamen wij tot de conclusie dat de loggia’s om veiligheidsredenen volledig afgebroken of gesaneerd moesten worden”, legt Dr.-Ing. Anton Ruile van TÜV SÜD Industrie und Service GmbH (DE) uit. Door wisselingen in de buitentemperatuur is de niet geïsoleerde vloerconstructie (balkon) onderhevig aan uitzetting en krimp. Bij een constante binnentemperatuur geven deze uitzettingen grote constructieve spanningen, waardoor schade aan constructievloer bij overgang tussen binnen en buiten optreedt.

Als oplossing stelde het bedrijf, dat ook verantwoordelijk was voor de bouwkundige en statische planning van de nieuwe balkons, een nieuwe doorlopende staalconstructie met kolommen voor. Deze diende thermische gescheiden te worden van de bestaande draagconstructie van het gebouw. “Dit was alleen mogelijk met Schöck Isokorf® T. Deze constructieve thermische onderbreking wordt in de bestaande betonnen constructievloer van de verdiepingen verankerd. Daaraan kan de balkonconstructie worden verbonden, middels opgeschroefde kopplaten”, aldus Dr. Ruile. Daarnaast voldoet het Isokorf® RT element ook aan de brandveiligheidseisen met REI90, waardoor in calamiteitensituaties de veiligheid is gewaarborgd.

Renoveren zonder overlast

De 72 nieuwe loggia’s zijn achteraf aan de constructie verankerd met in totaal 244 Schöck Isokorf® RT type SQ elementen. Omdat de thermische onderbrekingen van buitenaf in de gevel verankerd worden, was het niet noodzakelijk om binnenin de woning aanpassingen te doen. Dat is een groot voordeel, want zo konden alle woningen tijdens de hele bouwperiode bewoond blijven. Daarnaast kruisten de wegen van bewoners en bouwvakkers zich nauwelijks. Door deze manier van werken ondervonden de bewoners nagenoeg geen overlast van het plaatsen van de loggia’s.

Verbeterde woonkwaliteit

Met de renovatie van de balkons is het wooncomfort gestegen. Door de balkons met Schöck Isokorf® RT te verankeren zijn grote koudebruggen in de constructie opgelost en wordt het warmteverlies door de aansluiting tot een minimum beperkt. Dit zorgt niet alleen voor een besparing op de energierekening, maar maakt het voor de bewoners van de Forstenrieder Allee 78 ook plezieriger om in hun huis te wonen. Conclusie: renoveren met Schöck Isokorf® RT is minimale overlast, maximaal wooncomfort.

Schöck Isokorf® RT

De Schöck Isokorf® RT is een constructieve thermische onderbreking voor het verankeren van uitkragende en ondersteunde beton- en staalconstructies. Het element minimaliseert het warmteverlies en voorkomt thermische bruggen (koudebruggen) waardoor bij renovatie dezelfde standaarden als bij nieuwbouw worden behaald. Met Schöck Isokorf® RT worden bestaande balkons vervangen of nieuwe balkons aan bestaande bouw verankerd. Voor beide situaties biedt deze thermische onderbreking een energie-efficiënte en duurzame oplossing. Het Passivhaus Institut Darmstadt heeft Isokorf® RT gecertificeerd als “energiebesparingscomponent”.

Bekijk voor meer informatie en de inbouwvideo de productpagina voor Isokorf® RT type SQ. Bij vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling Engineering.

Opdrachtgever

Vereniging van eigenaren

Bouwkundig advies

TÜV SÜD Industrie Service GmbH, München

Aannemer

Innovo Bau GmbH & Co. KG

Schöck Newsletter
Altijd volledig op de hoogte met de kosteloze Schöck Newsletter-Service.
Contact
BIL_MA_Grupp--Norbert_16z9_FHD_2021
Heeft u vragen over producten, projecten of maatwerkoplossingen?
+31 55 526 88 20
BIL_MA_Grupp--Norbert_16z9_FHD_2021