Schöck Isokorb®:lla on nyt CE-merkintä Todistettu laatu ja luotettavuus

Rakennustuotteiden CE-merkintä on tulosta EU: n direktiiveistä (asetus (EU) N: o 305/2011) tavaroiden vapaan liikkuvuuden edistämiseksi EU:ssa ja rakennusalan tuotteiden turvallisuustason säätämiseksi. CE-merkinnällä on se etu, että se nopeuttaa huomattavasti rakennusprosesseja ja hyväksymisiä ja vähentää siten kustannuksia suunnitteluvaiheessa. Tämä on tärkeää kansainvälisesti toimivalle yritykselle, kuten Schöckille, koska suunnittelijat, insinöörit ja ostajat hyötyvät tästä omissa arvioinneissaan.

Perustana on eurooppalainen tekninen arviointi (ETA), yhtenäinen ja riippumaton menettely rakennustuotteen olennaisten suorituskyvyn ominaisuuksien arvioimiseksi. Hyväksynnän tekee Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) ja se on voimassa kaikkialla EU: ssa ja kaikkien EOTAn jäsenten tunnustama.

ETA-17/0261 ja ETA-17/0262 ovat voimassa Schöck Isokorb®:lle 14. toukokuuta 2018 alkaen rajoittamattomalla voimassaololla ja takaavat vähintään 50 vuoden kestävyyden.