Asiakkaamme ovat päättäneet Me sanomme kiitos

Schöck sai ensimmäisen palkinnon keskisuurten yritysten luokassa. Kilpailun ja palkintoseremonian järjestivät markkinatutkimusyhtiö forum! Market research ja saksalainen laatujärjestö Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ). Schöck oli tätä jo viidettä kertaa järjestettyä kilpailua varten käynyt läpi kattavan nelivaiheisen asiakassuhdemittauksen: Ensin suoritettu alustava arviointi perustui yhtiön asiakassuhteisiin liittyviä prosesseja koskevan kyselykaavakkeen pohjalta laadittuun kirjalliseen itsearviointiin sekä edustavan asiakasotannan parissa suoritettuun haastattelututkimukseen, jonka aiheina olivat asiakkaiden tunnesiteet yritykseen, asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden mieltämä yrityskuva.

Lopullista arviointia varten DGQ:n arvioijat vierailivat kunkin kokoluokan kolmessa parhaassa yrityksessä. He haastattelivat johtoa, asiantuntijoita ja suoritusportaan työntekijöitä asiakasprosesseihin liittyen. Kolmen arviointivaiheen tulosten perusteella järjestäjät päättivät kokouksessa, mitkä yritykset selvisivät voittajiksi suurten, keskisuurten ja pienten yritysten luokassa.

"Asiakkaidemme kanssa suoraan tekemisissä olevat työntekijämme ovat menestyksemme salaisuus. Organisoimme jo aikaisessa vaiheessa yhtiömme divisiooniin, ja nyt voimme nauttia ratkaisun hyödyistä", myyntijohtaja Michael Schmitz painottaa. "Koko prosessin ajan, suunnittelusta aina rakennushankkeen valmistumiseen, siihen osallistuvat asiantuntijamme ottavat runsaasti vastuuta asiakkaistaan esim. tarjousten valmisteluvaiheessa, sovellustekniikkaan liittyvissä kysymyksissä ja työmailla. Sen ansiosta voimme tuottaa asiakkaillemme mahdollisimman suuren hyödyn", Schmitz lisää.