Schöck i världen14 kontor, 1.000 medarbetare

Schöck i Sverige utgör del av Schöck Bauteile GmBH med huvudkontor i tyska Baden-Baden. Med 14 kontor och 1.000 medarbetare över hela världen är vi ett internationellt verksamt företag.

Mer info
Baden-Baden_Gebäude A_16z9_FHD.jpg

Schöck står för expertråd, tillförlitliga produkter och tjänster. Med vår expertis är vi fast beslutna att utveckla högkvalitativa och energieffektiva lösningar som uppfyller marknadens behov. Med vår mångåriga erfarenhet inom området förankringssystem och armeringsteknik, kan vi tillsammans med våra kunder hitta bra lösningar på komplicerade frågor.

Med Schöck Isokorb® och Schöck Isolink® som kärnprodukter erbjuder vi tillförlitliga lösningar för termiskt isolerande utkragade byggelement och sandwich-väggar. Med Schöck Combar® glasfiberarmering vi har ett unikt material för framtiden.

Vi investerar kontinuerligt i utvecklingen av våra produkter, tjänster och anställda. Vi ställer därför höga krav på våra tjänster och stort värde på hållbarhet. I Schöck finner du en sakkunnig och erfaren byggpartner som ser dina utmaningar som nya möjligheter.

Eberhard Schöck_16z9_FHD.jpg

Man får inte bli kvar i gamla mönster. För att bli framgångsrik, måste man utveckla nya eller förbättra befintliga saker.

Eberhard Schöck, grundare
Innovation som företagsfilosofi

Tekniskt kunnande, engagemang och många års erfarenhet i byggbranschen sörjer för att vi fortsätter att vara innovativa och utveckla lösningsorienterade tillämpningar för våra kunder. Vårt fokus ligger på att utveckla monteringsfärdiga produktlösningar med ett strukturellt och byggnadsfysiskt mervärde. Med Schöck Isokorb® erbjuder vi sedan länge en högkvalitativ värmeisolering mot värmeförluster och negativa effekter av köldbryggor med utkragade byggelement. Som världsledande inom termisk separation strävar vi med Schöck Isokorb® efter den bästa och högsta möjliga värmeisoleringen i varje situation: nybyggnad och renovering, betong och stål.

Vår innovativa styrka och erfarenhet använder vi också för att utveckla en hållbar och effektiv lösning för olika konstruktionssituationer. Med Schöck Combar® och Schöck Isolink® erbjuder vi våra kunder en unik glasfiberarmering för betong och i sandwich-väggar.

Service är vår passion

Till högkvalitativa produkter och tjänster hör också en bra service. Vi gör mer än att bara leverera bra produkter. Genom våra tjänster erbjuder vi stöd under hela byggprocessen. Från preliminär design till leverans, kan du lita på service från Schöck.

Åtagande
BIL_Ueber_Schoeck_Commitment_16z9_FHD.jpg

Genom upprättandet av Eberhard-Schöck-stiftelsen 1992 vill Eberhard Schöck visa att ekonomisk vinst inte är det viktigaste för honom och hans familj. Stiftelsen stöder ett stort antal sociala projekt och finansierar dem från vinstutdelning. 

Samhällsansvar är Schöck-företag av stor betydelse, liksom miljöskydd och kvalitetsstyrning.

Försäkrad om arbete, hälsa och säkerhet

Våra medarbetare och vår miljö är vårt viktigaste kapital. Det investerar vi i våra medarbetare genom utbildning och en sund arbetsmiljö och vidtar vi extra åtgärder med hänsyn till miljön. Våra produkter är tillverkade av uteslutande miljövänliga material och vi gör vårt yttersta för att minska energiförbrukningen.

Eberhard-Schöck-stiftelsen och familjen Schöck-stiftelsen 

Med Eberhard-Schöck-stiftelsen och familjen Schöck-stiftelsen vill vi visa vårt samhällsengagemang. En stor del av bolagets vinst används för samhällsprojekt i Europa men även i Afrika. Därigenom kan vi stödja människor runt om i världen och försöker vi göra värdefulla bidrag till samhället.