Förhindra upp till 70% av värmegenomströmningen med Schöck Isokorb

Intermittent (punktvis) balkonganslutning med den välbeprövade Isokorb-teknologin

Klimatförändringarna och den därmed förknippade diskussionen som förs världen över kräver alltfler lösningar för ett hållbart, energisnålt byggande. Med hjälp av effektiv anläggningsteknik och minskning av köldbryggorna till ett minimum, kan planerare och byggherrar aktivt bidra till minskade koldioxidutsläpp. Det är inte bara med tanke på energiutnyttjandet som köldbryggor måste undvikas - de är många gånger orsaken till byggskador såsom fuktiga väggar och mögelbildning. Just i anslutningarna till balkonger eller loftgångar uppstår detta problem ofta vintertid, när temperaturerna varierar kraftigt.

Alternativ till traditionell anslutning

Detta gäller även för den traditionella, intermittenta anslutningen av balkonger. Metoden ger utrymme för isolering mellan de enskilda armeringselementen, men själva anslutningen isoleras inte. Resultat: man får de klassiska köldbryggorna. Värmen strömmar ut obehindrat, kyla och fukt tränger in i bostaden. Den traditionella intermittenta homogena betonganslutningen minimerar köldbryggorna endast med 20%, jämfört med en helgjuten betonganslutning. Schöck Isokorb isolerar däremot direkt vid anslutningen och säkerställer en genomgående isolering. Om man jämför den Isokorb-isolerade anslutningen med en helgjuten betonganslutning, ger Isokorb en förbättring med 70%.

Snabb och smidig montering

Den intermittenta användningen av Schöck Isokorb är kompatibel med det traditionella byggnadssättet och kräver inga ändringar av det vanliga konstruktionssättet. Det krävs endast ett fåtal extra handgrepp för att bygga en balkong i prefab-fabriken med Isokorb-teknologin. Isokorb infogas helt enkelt i den färdiga armeringen och med denna systemlösning bortfaller införandet av enskilda stänger och den tidskrävande monteringen i förborrade avstängare.

Isokorb är perfekt avstämd mot förhållandena på byggarbetsplatsen. Den levereras komplett monterad och den är enkel att hantera tack vare sin konstruktion. Detta sparar enormt med tid. Byggnadsarmeringen kan kompletteras på plats och Isokorb passas in på ett enkelt sätt. Systemlösningen Schöck Isokorb underlättar därför arbetet både i prefab-fabriken och på bygget.

En lösning för alla användningsområden

Schöck Isokorb är en effektiv lösning för den svaga punkten, köldbryggor runt de byggnadsdelar som kragar ut från byggnaden. I huvudsak består Schöck Isokorb av en isoleringskropp, en dragstång, en tvärkraftsstång och ett trycklager, HTE-modulen ("High-Thermal-Efficient"). Dels överför stängerna drag- och vertikalkrafter, dels minimerar de värmegenomströmningen tack vare ädelstålsinsatsen i fogen. Även HTE-modulen utgör en optimal kombination av tryckkraftsöverföring och värmeisolering. Den består av stålfiberarmerad, ultrahållfast betong samt fyllmaterialet Kronolith. Den isoleringskropp som används är tillverkad av NEOPOR®1, en skummad polystyrol (EPS) med grafittillsats, och har en värmeledningsförmåga på λ=0,031 W/(mK). Detta material absorberar och reflekterar värmestrålningen och säkerställer därigenom en effektiv värmeisolering. Genom dessa komponenter separerar Schöck Isokorb byggnadsdelarna termiskt från varandra, minskar värmeflödet samt den därmed förknippade energiförlusten. Yttemperaturerna blir angenäma och klimatet i bostaden likaså.

Beroende på de olika byggnadssätten finns denna komponent för förbindningar från betong till betong, betong till trä, betong till stål samt stål till stål. Dessutom erbjuder byggnadsdeltillverkaren även en Isokorb-typ som är certifierad för användning i energisnåla hus.

1 Inregistrerat varumärke från BASF