Schöck på Betongfeber

Kraven ökar på en framtida lösning för köldbrytande isolering i byggkonstruktioner.

Schöck, uppfinnaren av den isolerade infästningen Schöck Isokorb®, presenterar den efterfrågade lösningen tillsammans med HauCon Sverige AB på årets Betongfeber 17-18 nov. Vi vill med detta välkomna Er till vår monter C01:18

De produkterna som visas är följande:

Schöck Isokorb®

Den köldbrytande isoleringen minimerar köldbryggor vid användning av balkonger utan utskjutande stöd.

Schöck Dowel Systems

Gör designen av rörelsefogar enkel jämfört med traditionell konstruktion.

Schöck ComBAR Thermoanker®

Schöck ComBAR® är en glasfiberarmerad armering som har unika fördelar jämfört med med stål.

- hög draghållfasthet

- extrem livslängd

- rostfri

- liten värmeförlust

Om du önskar kontakt med HauCon Sverige ring 0582-126 00 eller skicka e-post till info@haucon.se. Vi vill gärna boka ett förutsättningslöst möte med Er under Betongfeber.

Kontakt
BIL_MA_Grupp--Norbert_16z9_FHD_2021
Har du frågor om produkter eller speciallösningar?
BIL_MA_Grupp--Norbert_16z9_FHD_2021