Schöck museum En virituell rundtur

Schöck Museet ligger vid Schöcks huvudkontor i Baden-Baden, Tyskland. Varje år blir många grupper guidade genom museet och får veta mer om Schöcks organisation, våra första uppfinningar och den fortsatta utvecklingen av produkterna.

För att göra museet mer tillgängligt över hela världen har vi gjort en virtuell presentation av museet. Klicka vidare på olika tidsperioder i vår historia och få information på engelska.

Besök Schöcks Museum på nätet