Schöck Isokorb® XT Högsta klass

Isokorb® XT skapar en ny dimension när det kommer till isolering av köldbryggor. Denna avancerade köldbryggsbrytare ger designfrihet i kombination med den effektivaste värmeisoleringen för köldbryggor och den uppfyller branschens alla krav. Med tjockare isolering, mer högkvalitativa material och optimerade tryckmoduler bidrar Isokorb® XT med sparad energi och dämpade ljudnivåer.

Optimerad lösning
Schöck Isokorb® XT har 50% tjockare isolering än en standardmodul och har därmed 120 mm Neopor®--isolering. Att använda Neopor® istället för polystyren reducerar elementets värmegenomsläpplighet (λ = 0.031 W/(m•K). Optimerad rostfri armering har reducerat diametern och därmed fås ytterligare förbättrat isolervärde för Isokorb®. En effektivisering av tvärkraftsarmeringen bidrar till ökad ljudisolering för modulen.

HTE-modul
En av de mest avgörande delarna för Isokorb® XT är dess HTE- (High Thermal Efficiency) modul. HTE-modulen är den lastbärande del som tar upp det i Isokorben, modulen är gjord av högkvalitativ stålfiberbetong (UHPC) med Kronolit, en titanmetallkomposition från Kronos Titan. HTE-modulen är mindre än tidigare men med samma lastbärande kapacitet vilket givetvis ökar effektiviteten. På grund av HTE-modulen ökar prestandan på Isokorb® XT och totalt minskar värmegenomsläppligheten med 50%.

Att kominera den nya HTE-modulen med 120 mm Neopor®-isolering ökar den totala kapaciteten på Isokorb® XT med 20%.

Passivhus
Balkonginfästning med Isokorb® XT har certifierats som en "lågköldbryggekonstruktion" av Passivhusinstitutet i Darmstadt, Tyskland. Isokorb® XT tillgodoser alla krav gällande värmekonduktivitet (Δ UWB < 0,025 W/(m•K)) och är en bidragande faktor till minskad mögelrisk (θi,min > 17 °C).

Bekvämlighet möter ökad värme- och ljudisoleringsegenskaper, Isokorb® XT gör det möjligt att bygga långt, fritt utkragande balkonger i passivhus.

Läs mer om Schöck Isokorb® XT I vår broschyr eller kontakta oss via:
Tel:   +46 582-126 00
E-mail:  info@haucon.se