Schöck Isokorb® - stänger luckan

Köldbryggor tenderar att uppstå i utkragande byggnadsdelar som går genom fasaden, t.ex. balkonger. Om man inte isolerar grundligt, försvinner värmen ut obehindrat. Följden är inte bara ökade uppvärmningskostnader, utan också låga yttemperaturer som kan orsaka byggskador. Med Schöck Isokorb® kan konsulter och arkitekter effektivt motarbeta köldbryggor.

  • Minimering av uppvärmningskostnaderna
  • Sunt, behagligt inomhusklimat
  • Långsiktig planering

Täpp till alla luckor när Du isolerar – med Schöck Isokorb®. Här finns samlad teknisk information för Schöck Isokorb®.

Om Du har frågor runt den nya Schöck Isokorb® kan Du också kontakta vår partner HauCon.

Dokument för nedladdning: